Venteliste

Ønsker du en andelsbolig i boligforeningen AB Marsvej? 

Kontakt Mogens - nr. 24 på mogens.hansen@hotmail.dk 

eller mail@ab-marsvej.dk for info


Procedure ved salg af andele

Se procedure her

Se beskrivelse af AB Marsvej her


Land, By og Bolig 

Nøgleopl.skema for AB Marsvej 2022

Centrale økonomiske Nøgleoplysninger til brug for generalforsamling-2022

Nøgleopl.skema om bolig til salg - udfyldes af udvalg for salg af andeleKlik her: Seneste NYT

Se bl.a.

Næste bestyrelsesmøde

Festudvalgets næste arrangement

Næste havedag


Medlems log-in 

Se blandt andet referater, regnskaber m.v.

www.ab-marsvej.dk © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use