AB Marsvejs bestyrelse

Se bestyrelsen 2020 her


Forretningsorden for Bestyrelsen

Se forretningsordenen 2012 her


AB Marsvejs udvalg

Se udvalg 2020 her


Forretningsorden for Fælleshuset

Se forretningsordenen 2013 her


Forretningsorden for Haveudvalget

Se forretningsordenen 2012 her


Forretningsorden for Teknisk udvalg

Se forretningsordenen 2011 her


Procedure ved salg af andele

Se procedure her

Se beskrivelse af AB Marsvej her


Klik her: Seneste NYT

Se bl.a.

Næste bestyrelsesmøde

Festudvalgets næste arrangement

Næste havedag


Medlems log-in 

Se blandt andet referater, regnskaber m.v.